May 9th, 2011

Windows XP แก้ไขปัญหา \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM

แก้ไขปัญหา \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM ใน Windows XP

คุณเคยพบกับปัญหากับการที่เปิดคอมพิวเตอร์ แล้วหน้าจอขึ้นข้อความว่า \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM ไหมละครับ ถ้าวันนี้คุณเจอปัญหาดังกล่าวนี้ มันเิกิดจากการปิดคอมพิวเตอร์โดยไม่สมบูรณ์โดยทำให้เกิดการเีสียหายของไฟล์ ระบบ เช่น ไฟตกทำให้คอมพิวเตอร์ดับไปเลย หรือ กดปุ่ม Shutdownค้าง แต่วันนี้ผมจะบอกวิํธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ให้คุณสามารถ Bootคอมพิวเตอร์ของคุณให้ใช้งานต่อไปได้

สิ่งที่ต้องเตรียม

- แผ่น windows xp

โดยหน้าจอ Error ที่ขึ้นว่า

Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM

You can attempt to repair this file by starting Windows Setup
using the original Setup CD-ROM.
Select 'r' at the first screen to start repair

มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ

1. ให้เราใส่แผ่น windows xp เข้าไปแล้วให้มัน Boot จากแผ่นเป็นอันดับแรก (ให้ Setupจาก BIOS:ส่วนวิธีการเข้า Bios ก็คือ กด ” . ” , ” Delete ” )

2. หลังจากนั้น windows ก็จะขึ้นให้เรากดปุ่ม Repair windows โดยให้เรากด R เพื่อทำการซ่อมแซมwindows

3. ต่อจากนั้นจะปรากฏหน้าจอ command prompt เรียกว่า Recovery Console ให้ระบุหมายเลขของระบบปฏิบัติการที่ได้ืำทำการลงในเครื่องนั้น ถ้าเครื่องมีระบบเดียวก็ให้พิมพ์เลข 1

4. และต่อจากนั้นจะแสดงข้อความให้กรอก administrator password ถ้าไม่ได้ตั้ง password ไว้ก็ให้กด enter

5. และให้คุณพิมพ์ตามผม ดังนี้ แต่ละบรรทัดเพื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้กด Enter นะครับ

md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default

copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default

6. เมื่อเสร็จแล้วกดให้พิมพ์ exit ออกจาก console mode และทำการ restart computer

แต่ เมื่อทำเสร็จแล้ว อาจจะพบกับปัญหาเรื่อง driver , program บางโปรแกรมนะครับ แต่หลักๆในการทำก็คือการเข้ามาเอาข้อมูลใน drive C: ของเราเพื่อโยกไป backup ไว้ driveอื่น หลังจากนั้นคุณก็อาจจะ format ใหม่ก็ได้

February 2nd, 2011

วิธีการแก้ The instruction at “0x6c371351″ referenced memory at 0×00000004″. The memory could not be “read”ใน IE 8

หลาย ๆ ท่าน คงพบเจอปัญหาดังกล่าวนี้บ้างนะครับ คือเวลาปิด internet explorer แล้ว ปรากฎข้อความดังกล่าวนี้ขึ้นมา

The instruction at “0x6c371351″ referenced memory at 0×00000004″. The memory
could not be “read”. Click on OK to terminate the program.

ซึ่งวิธีการแก้นั้นง่ายแสนง่ายครับ

1. start —-> เลือก run จากนั้นพิมพ์คำว่า regedit
2. ทำการ export ทั้งหมดออกมาเป็นไฟล์ แล้วแต่จะตั้งครับ อย่างของผมตั้งว่า Fixed.reg
3. ทำการ ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ดังกล่าว แล้วกด yes
4. ทำการรีสตาร์ท แค่นี้เองครับปัญหาดังกล่าวก็หายไป

December 23rd, 2010

การเขียน If else และ elseif

คำสั่ง If, Elseif และ Else เป็นคำสั่งที่ใช้เปรียบเทียบเงื่อนไขเพื่อเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โครงสร้างที่ใช้จะขึ้นกับวัตถุประสงค์ บางกรณีสามารถเขียนได้หลายลักษณะ

คำสั่ง If ใช้สำหรับการตัดสินใจ โดยถ้าเป็นจริงจะทำตามคำสั่งต่างๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไข ซึ่งเงื่อนไขจะอยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ถ้าเป็นจริงแล้วจะไปทำงานคำสั่งที่อยู่ภายในเครื่องหมายปีกกา { }

คำสั่ง If…else เป็นคำสั่งที่มี 2 เงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขใน If เป็นจริงก็จะเข้าไปทำงานคำสั่งภายใน If แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะไปทำงานคำสั่งภายใน else รูปแบบเป็นดังนี้

if (เงื่อนไข)
{ คำสั่งต่างๆ เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ; }
else
{ คำสั่งต่างๆ เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ ; }

ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่าง จะได้ผลลัพธ์ “Have a nice day!” ถ้าเงื่อนไขออกมาเป็นจริง ไม่เช่นนั้นจะได้ผลเป็นอย่างอื่น


$txt="hello";
if ($txt=="hello")
echo "Have a nice day!";
else
{
echo "Good Bye!
";
echo "See you later.";
}
?>


ถ้ามีคำสั่งเพียงบรรทัดเดียวไม่จำเป็นต้องใส่ปีกกา { } ก็ได้ แต่ถ้ามีมากกว่า 1 บรรทัดต้องใส่ปีกกาด้วย

คำสั่ง Elseif ใช้ในกรณีที่มีเงื่อนไขจำนวนมาก โดยคำสั่ง elseif เป็นการรวมกันของคำสั่ง if และ else ซึ่งจะเรียงลำดับกันอยู่ มีรูปแบบดังนี้

if (เงื่อนไขที่ 1)
{ คำสั่งต่างๆ เมื่อเงื่อนไขที่ 1 เป็นจริง ; }
elseif (เงื่อนไขที่ 2)
{ คำสั่งต่างๆ เมื่อเงื่อนไขที่ 2 เป็นจริง ; }
elseif (เงื่อนไขที่ 3)
{ คำสั่งต่างๆ เมื่อเงื่อนไขที่ 3 เป็นจริง ; }
else
{ คำสั่งต่างๆ เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ ; }

ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่าง จะได้ผลลัพธ์ “Have a nice day!” ถ้าเงื่อนไขที่ 1 ออกมาเป็นจริง และผลจะได้ “How are you?” ถ้าเงื่อนไขที่ 2 ออกมาเป็นจริง ไม่เช่นนั้นจะได้ผลเป็น “Good Bye!”


$txt="hello";
if ($txt=="hello")
echo "Have a nice day!";
elseif ($txt=="hi")
echo "How are you?";
else
echo "Good Bye!";
?>


December 23rd, 2010

Windows 7 อ่านภาษาไทยไม่ได้

Windows 7 อ่านภาษาไทยไม่ได้

พอดีวันนี้ มีพี่ที่ทำงานให้ลง Windows 7 โดยรวมแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่มีปัญหานิดนหน่อยตรงที่บางโปรแกรม อ่านภาษาไทยไม่ได้ เป็นตัวยึกยือ หรือตัวภาษาไทยนั้นมันจะเป็นภาษาต่างดาวไปหมด  ตอนแรกก็แก้โดยการลาก file ไปอ่านบน iE หรือ Firefox แต่ระยะยาวคงไม่ดีแน่ มาดูวิธีแก้กันเลยดีกว่า

วิธีแก้ Windows 7 อ่านภาษาไทยไม่ได้

1 ไปที่ Start > Control Panel  > Clock, Language and Region

ThaiNotepadWindow7-1

2 คลิกที่หัวข้อ Region and Language

ThaiNotepadWindow7-2

3 ไปที่ tab  Administrative > คลิกที่ Change system locale…

ThaiNotepadWindow7-3

4 มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับ   ที่ Current system locale:   เปลี่ยนเป็นภาษาไทย  > คลิกที่ปุ่ม Ok > Restart คอมซัก 1 ที

ThaiNotepadWindow7-4

สำหรับขั้นตอนการแก้ก็คงไม่ยากอะไรนะครับ เท่านี่เราก็สามารถอ่านภาาษาไทยบน Notepad ได้แล้วครับ

December 22nd, 2010

Driver Windows XP Dell Inspiron N5010

หลาย ๆ ท่านคงกำลังหา Driver Windows XP Dell Inspiron N5010 กันอยู่นะครับ

ดาวโหลด Driver Dell Inspiron N5010 สำหรับ Windows XP ได้ที่นี่เลยครับ

วิธีการติดตั้ง และ link ดาวโหลด Driver
Below I tried to illustrate all the necessary actions that are needed to be taken to install XP on a N5010 laptop. I hope this helps:

1- Installation of XP itself:

You need an AHCI slipstreamed XP CD to install. You can also change the SATA Mode in the BIOS to ATA to use a CD without AHCI drivers but not recommended becasue it takes you two hours to install and once installed, the performance is like 486! I dont waste time to explain how to slipstream AHCI drivers to XP CDROM because it has been already explained in many posts.

2- Gathering and installation of the drivers:

A. Chipset Drivers from HERE. Reboot after installation.

B. Rapid Storage Controller from HERE. Reboot after installation. (Do not Miss it, very important. It has a  great effect on your hard disk and total system performance)

C. Intel Management from HERE. Reboot after installation.

D. Intel Graphics from HERE. Reboot after installation.

E. ATI drivers from HERE. This damn driver is too hard to install! It does not work automatically! Follow
below instructions to install it (if you have intel graphics and already isntalled its driver, you wont need this driver at all):

- Extract the file. Do not try to install it, just extract to somewhere and remember the path!

- Go to the device manager and right-click on Video Controller and then: Update Driver...=> No, not this time => Install from a list or specific location (Advanced) => Don't search. I will choose the driver to install.

- Choose "Display adapters" from the list appeared and click Next.

- Choose "Have Disk" and then press "Browse".

- The driver path is cx420_avga... => 8.723-100406a... => Packages => Drivers => Display => XP_INF

- Press "Open" and the press "OK". You will see a list of ATI drivers.

- Scroll down until you see "ATI Mobility Radeon HD 5470". There are 3 drivers for 5470, you choose the last one becasue the others do NOT work.

- You will see an "Update Driver Warning" message, press "Yes" and continue. Then you will see a "Hardware Installation" message, press "Continue Anyway" and go on.

- Your ATI graphics driver is installed now, but you need to change the resolution manually becasue the ATI Catalyst software is not installed and cant be installed (at least I couldnt install!)

F. Sound driver from HERE. (Thanks to jijojosephk who finally found the AUDIO driver for n5010)

G. Now you need to install the HDMI Audio driver that is included in VGA drivers. Look at the Other devices in device manager and you can see "Audio Device on High Definition Audio Bus" although you installed the sound drivers, well, this is HDMI Audio. Right clik on it and choose update driver.

- Follow these steps: No, not this time => Install from a list or specific location (Advanced) => Include this location in the search => Browse

- The driver path is cx420_avga... => 8.723-100406a... => Packages => Drivers => WDM => HDMI => XP

- Press OK and then Next and you are done.

H. LAN driver from HERE. (In my case, it was RealTek NIC driver)

Note: After you install this driver, the LAN device will disappear from your hardware list. Do not worry, it appears whenever a LAN cable is plugged to your laptop!!!

I. WLAN driver from HERE. This one is also damn hard. Mine was Broadcom and could installed only with below instruction. If yours is different you may find it easier to install. Follow below instructions for Broadcom WLAN:

- Excute the file. It will extrant itself to C:\swsetup\SP47152

- Go to device manager and right-click on "Network Controller" and then: Update Driver...=> No, not this time => Install from a list or specific location (Advanced) => Don't search. I will choose the driver to install.

- Choose "Network adapters" from the list appeared and click Next.

- Choose "Have Disk" and then press "Browse".

- The driver path is C:\swsetup\SP47152.

- Press "Open" and then "OK" and you will see a list of Broadcom WLAN drivers.

- Choose the 1st one that reads "Broadcom 4313 802.11b/g/n" and press Next.

- You will see a "Update Driver Warning" message, press "Yes" and you are done!

I hope the above can help all of the XP lovers to install their favorite OS on their N5010 laptops. I really enjoyed the smoothness and performance of XP on Quad Core processors despite all the negative things somebody say about XP on new laptop models.

สรุป link ดาวโหลด Driver Windows xp for Dell Inspiron N5010

Chipset Drivers

http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=816&DwnldID=18494&lang=eng

Rapid Storage Controller

http://downloadmirror.intel.com/18859/eng/iata96enu.exe

Intel Management

http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=18532&lang=eng

Intel Graphics

http://downloadmirror.intel.com/19372/a08/winxp_14427.exe

ATI drivers

http://www.msi.com/index.php?func=nbdriverfile&driver_no=771

Sound driver

http://consumersupport.lenovo.com/in/en/DriversDownloads/Drivers_Show_2459.html

LAN driver

http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericSoftwareDownloadIndex?cc=us&dlc=en&lc=en&softwareitem=ob-81919-1&jumpid=reg_R1002_USEN

WLAN driver

http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-80092-1&cc=us&lc=en&dlc=en

December 2nd, 2010

วิธีแก้ปัญหา Active Desktop Recovery Script Error

วิธีแก้ปัญหา Active Desktop Recovery Script Error

เพื่อนๆหลายคนคงจะเคยเจอปัญหา Active Desktop Recovery Script Error หรือ หน้าจอ Desktop กลายเป็นสีขาว และขึ้นคำว่า Active Desktop Recovery สีแดงๆ มันเป็นไวรัสกระนั้นหรือ? เรามาดูวิธีแก้ไข และคำเฉลยว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากไวรัสหรือเปล่า กันครับ

ปัญหา Active Desktop Recovery Script Error นั้น หลายๆคนเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดจากไวรัส แต่ที่จริงแล้วไม่ได้เกิดจากปัญหาไวรัสหรอกครับ แต่มันเกิดจากปัญหาของโปรแกรม Internet Explorer(IE) ซึ่งมีการอ่าน/เขียนไฟล์ desktop.htt ไม่ได้ ซึ่งไฟล์desktop.htt นี้มันยู่ที่ c:\Document and Settings\User\Application Data\Microsoft\Internet Explorer รวมถึงมีบางค่าในรีจิสทรีของโปรแกรม Internet Explorer(IE) มีการแก้ไขค่าที่ผิดไป แล้ววิธีแก้ไขหล่ะ จะทำยังไง?

วิธีแก้ปัญหา Active Desktop Recovery Script Error

* เปิด My Computer (Windows Explorer) ขึ้นมา จากนั้นก็ไปที่เมนู Tools -> Folder Options…
* จากนั้นไปที่แท๊บ Views ให้คลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Hide protection operating system files ออกไป แล้วกดปุ่ม Apply > OK
* จากนั้นค้นหาไฟล์ที่ชื่อ desktop.htt ที่อยู่ในไดรฟ์ c:
* แล้วทำการลบไฟล์ desktop.htt ที่พบทั้งหมด ซึ่งอาจจะเจอมากกว่า 1 ไฟล์ก็ได้ และโดยปกติไฟล์desktop.htt นี้ อยู่ที่ c:\Document and Settings\User\Application Data\Microsoft\Internet Explorer
* จากนั้นให้ปิด-เปิดเครื่องใหม่ หรือจะรีสตาร์ทเครื่องก็ได้ แล้ววินโดวส์ก็สร้างไฟล์ desktop.htt ที่ไม่ Error ขึ้นมาให้ใหม่
* จากนั้นให้กลับไปลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Hide protection operating system files ให้กลับเป็นเหมือนเดิมด้วย

หรือ วิธีแก้ปัญหา Active Desktop Recovery Script Error อีกวิธี ซึ่งเป็นการเข้าไปแก้ไขค่ารีจีสทรีที่มีปัญหา สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

* ให้ไปที่เมนู Start > Run > แล้วพิมพ์ว่า regedit จากนั้น OK หรือ Enter ก็ได้
* แล้วให้ไปที่คีย์ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components
* จากนั้นให้แก้ไขค่า DeskHtmlVersion ซึ่งจะอยู่ทางขวามือ โดยให้ดับเบิ้ลคลิกแล้วใส่ค่า 0(ศูนย์) ลงไป ซึ่งเดิมจะเป็น 272 หรือ 110 แล้วกดปุ่ม OK
* จากนั้น ให้ไปที่คีย์ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\SafeMode\Components
* จากนั้นให้แก้ไขค่า DeskHtmlVersion ซึ่งจะอยู่ทางขวามือ โดยให้ดับเบิ้ลคลิกแล้วใส่ค่า 0(ศูนย์) ลงไป ซึ่งเดิมจะเป็น 272 หรือ 110 แล้วกดปุ่ม OK และปิด Windows Registry ออกไป
* จากนั้นให้ปิด-เปิดเครื่องใหม่ หรือจะรีสตาร์ทเครื่องก็ได้ เท่านี้ ปัญหา Active Desktop Recovery Script Error จะหาย error แล้วครับ

ลองนำทิปนี้ไปแก้ไขปัญหา Active Desktop Recovery Script Error หน้าจอสีขาวดูนะครับ แหล่ม! :)

November 29th, 2010

ไวรัส MSN แนวใหม่สุดฮิต รับกระแส Facebook

จากเดิม ที่ ไวรัส MSN ระบาด โดยการหลอกให้ คลิ๊กดูเปิดรูป โดยใช้คำพูดต่าง ๆ นา ๆ

เริ่มแรก เป็นการส่ง ไฟล์ zip มาให้ บอกว่า เป็นรูป อย่าง pic.zip sexy.zip เป็นต้น
แต่ไอ้ไฟล์ที่ส่งมามันไม่ใช่รูป แต่เป็นไฟล์ virus นะสิ

พอมุกเดิม ๆ เริ่มใช้ไม่ได้ พี่แก ก็เปลี่ยนมุขใหม่ ในเมื่อส่งไฟล์ไม่ได้ ก็หันมาส่ง link แทน
ในยุคนี้ จะเป็น link มั่ว ๆ ท้าย link จะบอกว่า เป็น .jpg แต่มันไม่ใช่รูป มันเป็นแค่เพียงหลอกให้คลิ๊ก
จากนั้นก็จะ redirect ให้เราโหลดไฟล์ .exe ลงมารัน

จนปัจจุบันนี้ พี่แก ตามกระแสความนิยมในอินเตอร์เน็ต หันมาเล่น facebook ที่หลาย ๆ ท่านฮิต กัน
โดยวิธีการ ก็ทำเหมือนว่า เพื่อนส่ง link facebook ให้เพื่อนดู และยังไม่พอ พี่แก พิมพ์ภาษาไทยได้ด้วย
O_o เนียนนะเนี๊ย ผมคิดว่าคงโดนไปหลายคนเลย

ตัวอย่าง Virus MSN ตามกระแส Facebook

สำหรับข้อสังเกตุนะครับ ขอรบกวนให้ผู้ใช้ MSN ทุก ๆ ท่าน สังเกตุ Domain ของ link ที่เพื่อนท่านส่งมาให้
หากว่ามันแปลก ๆ ไปจากเดิมเช่น

http://www.facebook.com << ปกติ

แต่ดันเป็น

http://www.facebook.bbrrhh.com/facebook_image.php?image=IMG0024002010.JPG

สังเกตุดูนะครับมันจะมี .bbrrhh.com แบบนี้ไม่ใช่แน่ ๆ ครับ :)
หากใครเผลอคลิ๊ก ก็ไม่ต้องตกใจ เพราะ ถ้าเป็นรูปจริงมันจะโชว์ให้เราดูผ่านหน้าเว็บ ยกเว้น .PNG

แต่อันนี้มันเป็นไฟล์ Virus .exe .com .bat .src พวกนี้ มันจะถามให้เรา save หรือ run ก็ปฏิเสธไปเลยครับ

September 30th, 2010

การอัพเดท/แก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลด้วย UPDATE

รูปแบบไวยากรณ์

UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value

คำสั่ง UPDATE เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลในตาราง (Table) โดยสามารถทำการแก้ไขได้หลายฟิวด์และหลาย Record ภายในคำสั่ง 1 คำสั่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Where ที่ผู้ใช้ได้เขียนขึ้น

ตัวอย่างเช่น ตาราง “Persons”

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger
5 Tjessem Jakob

ต่อไป เรา จะอัพเดท ข้อมูลแถวที่ 5 ของตาราง โดยเราจะใช้คำสั่ง

UPDATE Persons
SET Address='Nissestien 67', City='Sandnes'
WHERE LastName='Tjessem' AND FirstName='Jakob'

ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นดังนี้

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger
5 Tjessem Jakob Nissestien 67 Sandnes

คำเตือน

การอัพเดทข้อมูลควรใช้ความระมัดระวังในการอัพเดท ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

หากผมใช้คำสั่ง

UPDATE Persons
SET Address='Nissestien 67', City='Sandnes'

โดยไม่ได้ระบุ ว่า Where นั้น ผลลัพธ์ จะเป็นดังนี้

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Nissestien 67 Sandnes
2 Svendson Tove Nissestien 67 Sandnes
3 Pettersen Kari Nissestien 67 Sandnes
4 Nilsen Johan Nissestien 67 Sandnes
5 Tjessem Jakob Nissestien 67 Sandnes

September 30th, 2010

การเพิ่มข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลด้วย INSERT INTO

รูปแบบไวยากรณ์

เราสามารถเขียนคำสั่ง INSERT INTO ได้ 2 รูปแบบ

1. ไม่มีการระบุฟิลด์ วิธีนี้ values จะต้องสัมพันธ์กับลำดับฟิลด์ในฐานข้อมูล

INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3,...)

2.ระบุทั้งชื่อฟิลด์และค่าที่เพิ่ม

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...)
VALUES (value1, value2, value3,...)

ตัวอย่างการใช้งาน

สมมติว่าเรามีตารางนี้ “Persons” :

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

แล้วเราก็ต้องการเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไป

เราจะใช้คำสั่งดังนี้ :

INSERT INTO Persons
VALUES (4,'Nilsen', 'Johan', 'Bakken 2', 'Stavanger')

หรือ

INSERT INTO Persons (P_Id,LastName,FirstName,Address,City)
VALUES (4,'Nilsen', 'Johan', 'Bakken 2', 'Stavanger')

หลังจากรันคำสั่ง ตาราง “Persons” ก็จะเป็นดังนี้ :

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger

September 17th, 2010

แบตแท้ แบตเทียม Blackberry

1. รุ่น 9000 ,9700

2. รุ่น 9550 ,8900

3. รุ่น 8520

footer